Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin:

 

 

Blīdenes pamatskolas interešu izglītības pulciņi 

ĢitāInteresantie rokdarbi

lego robotikaVIDES PULCIŅŠ

koris Ansamblis

 Solo

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal