Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin:

APSTIPRINĀTS

ar Blīdenes pamatskolas direktores

 11.09.2020. rīk. Nr. 1-9/29-v/20/30

 

Blīdenes pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2020./2021.m.g.

Nosaukums

Diena

Laiks

Kur notiek

Atbildīgais

Koris 1.-4.klasei

Otrdiena

ceturtdiena

13.15- 13.55

 

Mūzikas kabinetā

A.Arājuma

Ansamblis 1.-4.klasei

Otrdiena

ceturtdiena

14.00-14.40

Mūzikas kabinetā

A.Arājuma

Koris 5.-9.klasei

Otrdiena

Ceturtdiena

14.45- 15.25

Mūzikas kabinetā

A.Arājuma

Ansamblis 5.-9.klasei

Otrdiena

ceturtdiena

15.30- 16.10

Mūzikas kabinetā

A.Arājuma

Vides  pulciņš 1.-9.kl.

Otrdiena

14.00- 15.25

Dabaszinību kabinetā

M.Bašlika

Zēnu mājturības pulciņš

Otrdiena

(katra mēneša 2.otrdiena)

13.15-14.40

Zēnu mājturības kabinetā

L.Bergmanis

Deju kolektīvs 5.-9.kl.

 

Trešdiena

Piektdiena

 

19.00-20.30

19.00- 20.30

Sporta zālē skolā

S.Šampiņa- Bergmane

Ģitāristu pulciņš

Trešdiena

17.15- 17.55

Mūzikas kabinetā

M.Bērtulis

Lego robotika  jaunākā grupa 2.klase

Trešdiena

12.30- 13.10

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Lego robotika jaunākā grupa 1.klase

Trešdiena

13.15- 13.55

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Lego robotika  jaunākā grupa  3.klase

Trešdiena

14.00- 14.40

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Lego robotika

4.klase un vecākā grupa

Trešdiena

14.45- 15.25

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Interesantie rokdarbi

Ceturtdiena

13.15-14.40

3.klasē

I.Muhitdinova

Sporta pulciņš 1.-4.klasei

Otrdiena

Ceturtdiena

8.00-8.40

Sporta zālē

L.Bergmanis

Sporta pulciņš 5.-9.klasei

Otrdiena

Ceturtdiena

14.45- 15.25

Sporta zālē

L.Bergmanis

Prāta spēles

Otrdiena

13.15-14.40

Dabaszinību kabinetā

L.Zeiliņa

Grāmatu draugs

Pirmdiena

14.00-15.30

Bibliotēkā

R.Grante

1.-3.klašu deju kolektīvs

Pirmdiena

Piektdiena

13.20-14.00

Sporta zālē

A.Laugale

 

moduli pasakumi

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal