Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

APSTIPRINĀTS

ar Blīdenes pamatskolas direktores

10.09.2019. rīk. Nr. 1-9/21-v

 

Blīdenes pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2019./2020.m.g.

Nosaukums

Diena

Laiks

Kur notiek

Atbildīgais

Koris 1.-4.klasei

Pirmdiena

 

13.20- 14.45

 

Mūzikas kabinetā

E.Cielava

Ansamblis 1.-4.klasei

Piektdien

 

08.15- 08.55

13.15- 13.55

Mūzikas kabinetā

E.Cielava

Koris 5.-9.klasei

Otrdiena

Ceturtdiena

14.45- 15.25

14.45- 15.25

Mūzikas kabinetā

A.Arājuma

Ansamblis 5.-9.klasei

Otrdiena

ceturtdiena

15.30- 16.10

15.30- 16.10

Mūzikas kabinetā

A.Arājuma

Vides  pulciņš 1.-9.kl.

otrdiena

14.00- 15.25

Dabaszinību kabinetā

M.Bašlika

Zēnu mājturības pulciņš (jaunākā grupa)

Trešdiena

(1. un 3. mēneša nedēļa)

14.45- 15.25

Zēnu mājturības kabinetā

L.Bergmanis

Zēnu mājturības pulciņš (vecākā grupa)

Trešdiena (2. un 4. mēneša nedēļa)

14.45- 15.25

Zēnu mājturības kabinetā

L.Bergmanis

Deju kolektīvs

Pirmdiena

Trešdiena

19.00-21.30

19.00- 21.30

 

Blīdenes kultūras namā

Sporta zālē skolā

S.Šampiņa- Bergmane

Ģitāristu pulciņš

Trešdiena

15.30- 17.00

Mūzikas kabinetā

M.Bērtulis

Lego robotika  jaunākā grupa 2.klase

Trešdiena

12.30- 13.10

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Lego robotika jaunākā grupa 1.klase

Trešdiena

13.15- 13.55

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Lego robotika  jaunākā grupa  3.un 4.klase

Trešdiena

14.00- 14.40

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Lego robotika

vecākā grupa

Trešdiena

14.45- 15.25

Informātikas kabinetā

J.Neimets

Interesantie rokdarbi

Ceturtdiena

14.00-15.25

2.klasē

I.Muhitdinova

Sporta pulciņš 1.-4.klasei

Otrdiena

Ceturtdiena

8.10-8.55

Sporta zālē

L.Bergmanis

Sporta pulciņš 5.-9.klasei

Otrdiena

Ceturtdiena

14.45- 15.25

Sporta zālē

L.Bergmanis

Prāta spēles

Otrdiena

13.15-14.40

Dabaszinību kabinetā

L.Zeiliņa

moduli pasakumi

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal