Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Maiga, Milija

 

No 12. līdz 14. maijam Budapeštā (Ungārija) notika seminārs „Inovācijas un izglītība radošu eTwinning projektu organizēšanā”.

Semināra mērķis bija praktiskās nodarbībās apgūt Eiropas Skolu izglītības platformas rīkus, apspriest projektu idejas, meklēt projekta sadarbības partnerus turpmākiem „eTwinning” projektiem. Kopumā seminārs pulcēja vairāk nekā 50 pedagogus no 15 Eiropas valstīm – Slovākijas, Vācijas, Rumānijas, Horvātijas, Gruzijas, Bulgārijas, Austrijas, Serbijas, Moldovas, Azerbaidžānas, Nīderlandes, Kipras, Libānas, Ungārijas un, protams, Latvijas.

Trīs dienu garumā pedagogi dalījās pieredzē, apmeklēja radošās darbnīcas un veidoja jaunus kontaktus starptautisku projektu īstenošanai. Pirmā diena – semināra atklāšana. Atklāšanas daļā semināra dalībniekus uzrunāja Izglītības pārvaldes priekšsēdētāja vietnieks (Ferenc Ábel Urbán), Iekšlietu ministrijas Digitālās metodoloģijas un attīstības nodaļas vadītājs (Gábor Rózsa), kā arī Ungārijas „eTwinning” Nacionālā atbalsta dienesta koordinatore Andrea Bagi, kura savā runā pieminēja svarīgākās 2022.-2023. gada aktivitātes un iepazīstināja ar Jauno Eiropas inovāciju programmu, kas sevī ietver sociālo inovāciju skolās, mentālo un emocionālo labsajūtu, inovāciju izglītībā, kā arī sakarus ar vietējām organizācijām.

Vēlāk semināra dalībnieki tika aicināti piedalīties plenārsēdēs. Pirmajā plenārsēdē - „Skolēnu vērtēšanas rīki” (Zsolt Jánossy) tika klāstīts par vērtēšanas veidiem, skolēnu vērtēšanas rīkiem un projektos balstītām mācībām. Plenārsēdi turpināja projekta dalībniece (Piroska Monokiné Serege), izstāstot par „Erasmus+” un „eTwinning” projektu apvienošanas plānu punktiem, minot arī konkrētus projekta stāstus no personīgās pieredzes. Plenārsēdes otro daļu vadīja Ungārijas „eTwinning” vēstnieces (Eva Toth un Katalin Skultety). Tēma: „Teachmeet”, kas nozīmē dalīšanos ar labās prakses piemēriem, inovācijām un personīgajām atziņām. Pedagogiem tika dota iespēja dalīties ar idejām digitālo rīku izmantošanā mācību procesa organizēšanā. Neizpalika arī grupas saliedēšanās (ice-breaking) aktivitātes, kuru laikā tika formētas mazās darba grupas, kā ietvaros semināra dalībnieki realizēja savu projekta ideju, sadarbojoties ar pedagogiem no citām valstīm.

Otrajā semināra dienā dalībnieki tika aicināti apmeklēt radošās darbnīcas. Radošās darbnīcas notika paralēli, tādējādi ietaupot laiku un dodot iespēju katram dalībniekam uzdod sev interesējošos jautājumus darbnīcu vadītājiem. Pirmās darbnīcas tēma: Eiropas skolu sadarbības platformas (ESEP) lietošana, tās laikā tika izstāstīts par katru no platformas sadaļām - tīklošanos, partneru meklēšanu, projektu iesniegšanu sistēmā. Par to, kā izveidot labu „eTwinning” projektu (plānošana, digitālo rīku izvēle, sadarbības aktivitātes, projekta produkta apzināšanās) tika klāstīts otrajā darbnīcā. Trešā darbnīca tika veltīta „eTwinning” projektiem dažādām vecuma grupām. „eTwinning” vēstniece Monika Kiss dalījās ar sava projekta „A Train to Europe” rezultātiem, realizējot projektu sākumskolas posmā. Pēc visu radošo darbnīcu apmeklēšanas neizpalika projektu plānošana grupās, piedaloties „eTwinning” vēstniekiem. Mazo grupu uzdevums bija izstrādāt projektu, kuru nākotnē varētu realizēt starptautiskā līmenī.

Otrās dienas noslēgumā – 2 stundu ekskursija ar autobusu pa Budapeštas ievērojamākām vietām, pastaiga Budas pils pagalmā un neaizmirstams brauciens ar kuģīti pa Donavu, vērojot naksnīgo, izgaismoto Budapeštu un skaistos tiltus, kas savieno Budu un Peštu.

Trešajā, noslēdzošajā semināra dienā dalībnieki turpināja strādāt darba grupās, ievietoja projekta idejas ESEP platformā, prezentēja projekta idejas citām grupām, saņēma sertifikātus par piedalīšanos seminārā.

Svarīgākie ieguvumi: Tika paplašināts redzesloks projektu rakstīšanā, iegūtas zināšanas par citu tautu pieredzi „eTwinning”” projektu īstenošanā - kādam ir jābūt veiksmīgam projektam, kā apvienot „eTwinning” projektus ar „Erasmus+” projektiem. Izveidota sadarbība ar pedagogiem no Serbijas, Kipras, Slovākijas, Rumānijas un Horvātijas, uzsākts projekts „SUNSHINES”. Plānota sadarbība „eTwinning” projekta realizēšanā ar Saldus novada Blīdenes pamatskolu, īstenojot projektu bērniem ar speciālām vajadzībām. .

Seminārā iegūts ievērojams klāsts digitālo rīku, kas noteikti noderēs turpmāko „eTwinning” projektu realizēšanā un mācību procesa organizēšanā.

Lana Paulauska - Uzule, Blīdenes pamatskolas pamatskolas skolotāja, semināra dalībniece

346088956_124194437333064_5645908734149297575_n.jpg346986141 534806925530989 5521735060672657762 n344742120 934157137801898 2481797116224282532 n346476490_1187901271900157_4049759626820598315_n.jpg


Foto no „eTwinning Hungarian National Support Organisations”

 

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal