Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Maiga, Milija

 

71.72 bilde   1111111111    

1971./1972.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa          Pirmajā rindā no kreisās: Ausma Bērziņa, Ausma Lagzdiņa, Agrita Freimane, Irēna Jansone. Otrajā rindā no kreisās: Gunta Pīrāga, Daina Bula, Vija Skurbika, Maija Grinberga, Daina Sokolovska. Trešajā rindā no kreisās:Žanis Maļuhins,Ojārs Retins, Valdis Alčauskis

 

1972./1973.māc.g.

 1973 1974   74.75
1973./1974.māc.g.    1974./1975.māc.g. Klases audzinātāja sk. Skaidrīte Brice      Pirmajā rindā no kreisās: Ligita Kalniņa, Dzintra Bērziņa,        Anita Arāja, Biruta Skurbika, Vēsma Linde, Vija Tiļļa, Ruta Kirfa,    Vizma Mieze. Trešajā rindā no kreisās: Artūrs Plaudis, Dainis Davidāns, Agris Bergmanis, Ainārs Rozenfelds, Oskars Zoniņš, Juris Kalniš, Osvalds Kaļinka, Andris Bricis, Andis Lindbergs, Arguts Taubers, Egons Priede
76.77   77.78
1976./1977.māc.g. Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska Otrajā rindā no kreisās: Marija Zunde, Mudīte Sprinģe, Inita Lāce, Agrita Ose, Mārīte Kārkliņa, Pārsla Linde, Aina Skurbika. Trešajā rindā no kreisās: Normunds Ginters, Ojārs Vinšteins, Valdis Kaļinka, Kazmiris Savoņins, Māris Briedis, Juris Zirnis, Otomārs Plaudis  

1977./1978.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa     Pirmajā rindā no kreisās: Ina Treidena, Andra Bernāte, Sandra Astiča, Danuta Raķstīte, Rudīte Martinsena, Edīte         Martinsena, Agrita Juška. Otrajā rindā no kreisās: Agnis   Bušants, Zigmunds Žunde, Agris Erbs.

 78.79    79.80
1978. /1979.māc.g. Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš Otrajā rindā no kreisās: Ilze Blēķe, Mudīte Saulgrieze, Marika Lakševica, Monika Zunde, Anna Savoņina, Lidija Starastemko, Agita Audriņa, Saulcerīte Reimane. Trešajā rindā no kreisās: Raimonds Šnipke, Aldis Priede   1979. /1980.māc.g. Klase Audzinātāja sk. Mirdza Krone Pirmajā rindā no kreisās: Inga Behmane, Taisa Savoņina, Ineta Erbsa, Guna Ose, Dzintra Timma, Inta Stankus. Otrajā rindā no kreisās: Māris Kaļinka, Armands Plaudis, Maruta Sproģe, Iveta Strikauska, Ivars Janševskis, Māris Holenders.
 80.81    81.82
1980. /1981.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa Otrajā rindā no kreisās:  Juris Homčenko, Marita Rulle, Līga Višķere, Gunita Švarca, Maira Skurbika, Ina Anfinogentova, Romuta Davidāne, Inga Stankus,Guntis Pone,   1981. /1982.māc.g. Klases audzinātājs sk. Edgars Taubenbergs Pirmajā rindā no kreisās: Ligita Pone, Ginta Lerķe, Indra Gintere, Solvita Gudokovska, Normunds Blēķis. Otrajā rindā no kreisās: Andrejs Zvirbulis, Vacslavs Rakšķis, Edvīns Martinsens, Guntars Osis, Vitolds Savoņins
 82.83    83.84
1982. /1983.māc.g. Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska Otrajā rindā no kreisās: Inta Martinsena, Diāna Aļiksejeva, Irēna Rakštīte, Judīte Ose, Anita Strikauska, Gita Veisa, Jolanta Lerķe. Otrajā rindā no kreisas: Māris Alčauksis, Ārijs Sproģis, Aivars Ilgauds, Aiva Sproģe, Jānis Lasmanis, Daiga Plaude, Gundars Muižnieks, Zanda Bula   1983. /1984.māc.g. Klases audzinātāja sk. Ruta Muhitdinova Pirmajā rindā no kreisās: Uldis Rullis, Dace Davidāne, Olita Zvirbule, Santa Zajeca, Māris Zunda, Linda Bula, Sarmīte Līkuma, Kaspars Blumbergs
 84.85    85.86
1984. /1985.māc.g. Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš  Otrajā rindā no kreisās: Inita Lerķe, Dace Veisa, Santa Briede, Inese Eglīte, Vineta Zariņa. Trešajā rindā no kreisās Guntis Krams, Uldis Krūmiņš, Andris Lagzdiņš, Ivo Volfs, Egils Līkums   1985. /1986.māc.g. Klases audzinātāja sk. Mirdza Krone Otrajā rindā no kreisās: Pēteris Starastenko, Lauris Vicinskis, Maira Krama, Lienīte Bula, Ilze Bula, Rita Martinsena, Sandra Račika, Ainārs Liparts, Aigars Stritkauskis, Vilnis Sproģis.
 86.87    87.88
1986. /1987.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Vainosvkis, Pēteris Grantiņš, Edgars Ķempelis, Sandra Andersone, Gunita Strikauska, Sarmīte Bērziņa, Kristīne Blumberga, Aivars Krūmiņš. Otrajā rindā no kreisās: Aivars Ekša, Dainis Zīmecs, Māris Truslis, Māris Veiss, Rolands Danisčuks, Ritvars Martinsens   1987. /1988.māc.g. Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš Otrajā rindā no kreisās: Dace Krama, Agnese Krama, Laila Šmēla, Sanita Šampiņa, Sandra Rečika, Ilva Karabeško. Trešajā rindā no kreisās: Nikolajs Voitkunskis, Jānis Ābuls, Ēriks Augustovs, Imants Davidāns, Aigars Paukstello, Raivis Dombrovskis.
 88.89    89.90
1988. /1989.māc.g. Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska Otrajā rindā no kreisās: Ansis Ābuls, Rinalds Rullis, Normunds Krūms, Raivo Lerķis, Ilona Cepurniece, Inita Homčenko, Iveta Ķirse, Evija Ozola, Maira Višķere, Ilze Druva, Jānis Seržants, Andris Vainovskis, Uldis Šampiņš, Dace Bušante, Iveta Markovska   1989. /1990.māc.g. Klases audzinātāja sk. Genovefa Platkāje Pirmajā rindā no kreisās: Kristīne Muceniece, Dagnija Ozola, Ņina Sļesereva, Daina Dubere, Vija Sproģe, Ieva Rubene. Otrajā rindā no kreisās: Inārs Strikauskis,  Aigars Krūms, Jānis Blumbergs, Kaspars Glaudāns, Valērijs Bulavčiks, Sandis Zariņš
 90.91    91.92
1990. /1991.māc.g. Klases audzinātāja sk. Marita Levica  Pirmajā rindā no kreisās: Ruta Vasiļevska, Linda Vicinska,    Santa Gūtmane, Inese Laurinoviča, Ruta Daniščuka.  Otrajā rindā no kreisās: Māris Davidāns, Uldis Ķirsis, Sergejs Litkins, Igors Siminskis, Edgars Vasiļevskis   1991. /1992.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa    Pirmajā rindā no kreisās: Leonards Savoņins, Ilvars Karabeško, Vineta Reitere, Tamāra Bulavčika, Evija Lipska, Arvis Krauja, Jurģis Lipards
 92.93    93.94
1992. /1993.māc.g. Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš No kreisās: Ģirts Gredzens, sk. Auniņa, Baiba Rubene, Vineta Markovska, Dace Ķempele, Renārs Lipskis, Edgars Upmanis   1993. /1994.māc.g. Klases audzinātāja sk. Genovefa Platkāje Pirmajā rindā no kreisās: Inta Baltiņa, Evita Muceniece, Līga Seržante, Ineta Birne, Dzintars Mednis, Andrejs Bumbieris, Ingus Šulcs, Rolands Lagzdiņš, Māris Bergmanis, Kaspars Kundrāts, Kaspars Truslis
 94.95    95.96
1994. /1995.māc.g. Klases audzinātāja sk. Daina Masule Pirmajā rindā no kreisās: Ieva Levica, Sintija Pūliņa, Iveta Muhidinova, Līga Gricmane, Līga Sarkovska. Otrajā rindā no kreisās: Dzintars Mellups, Vitālijs Grantiņš, Aigars Davidāns. Trešajā rindā no kreisās: Dairis Muižnieks, Aivars Zambergs, Viesturs Rimšāns, Lotārs Mednis, Daina Gredzena   1995. /1996.māc.g. Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Rimšāns, Ainārs Urga, Aigars Zaļkalns, Mārtiņš Bricis. Otrajā rindā no kreisās: Nora Briede, Juta Neimane, Solvita Ķuze, Raivis Grīnbergs. Trešajā rindā no kreisās: Mārtiņš Baltiņš, Agnese Pūliņa, Anita Bišmane, Sandis Grīnbergs. Ceturtajā rindā no kreisās: Dainis Poltavcevs, Gatis Veldre, Gita Bulavčika, Arvils Viļums, Kaspars Strautmanis
 96.97    97.98
1996. /1997.māc.g. Klases audzinātāja sk. Marita Levica  Pirmajā rindā no kreisās: Evita Lerķe, Nataša Glusko, Agnese Grase. Otrajā rindā no kreisās: Valdis Grūbe, Kristīne Kulačovska, Inga Poltavceva, Sarmīte Baltiņa, Dina Gredzena. Trešajā rindā no kreisās: Ivars Zambergs, Madis Miezītis, Jānis Veldre, Kristaps Krauja. Ceturtajā rindā no kreisās: Andrejs Škerbins, Edgars Zaļkalns, Dainis Muižnieks   1997. /1998.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa    Pirmajā rindā no kreisās: Gints Avotiņš, Rihards Strauts, Juris Bricis, Guntis Muižnieks, Jānis Simkovičs, Aigars Priede. Otrajā rindā no kreisās: Līga Briede, Līga Linde, Liene Rimšāne, Laura Neimane, Agnese Zariņa. Trešajā rindā no kreisās: Māris Priede, Jānis Štegmanis, Lauris Bergmanis, Raimonds Briedis, Andris Davidāns, Ainārs Arājs, Jānis Baltiņš, Artūrs Apuļskis, Indra Davidāne, Maruta Skadiņa, Arita Urga
 98.99    99.00
1998. /1999.māc.g. Klases audzinātāja sk. Daina Gredzena Pirmajā rindā no kreisās: Zane Mičule, Sanda Eglīte, Inita Mušteine, Inna Zadvornaja, Egija Ķuda, Inga Markovska, Laila Briede. Otrajā rindā no kreisās: Arvis Tauberis, Aldis Bišmanis, Aldis Arājs, Artis Neilands, Aigars Skadiņš, Jānis Buls, Ģirts Kaļinka.   1999./2000.māc.g. Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš Pirmajā rindā no kreisās: Tatjana Zadvornaja, Sintija Muižniece, Gita Taubere, Laura Zvirbule, Ilona Audriņa, Antra Gūtmane, Antoņina Kozija, Agrita Pareiza. Otrajā rindā no kreisās: Inārs Priede, Dimitrijs Priede, Aigars Blohs, Edijs Muižnieks, Oskas Baltiņš, Jānis Neilands, Gatis Kaļinka, Nauris Grīnbergs
 2001    2002
2000./2001.māc.g. Klases audzinātāja sk. Genovefa Platkāje Absolventi: Aleksandra Benuša, Linda Plaude, Baiba Krūmiņa, Laura Rimšane, Marika Simkoviča, Aija Arāja, Ivans Zadvornijs, Oskars Genavs, Agris Zaļkalns, Aigars Saulīte, Jānis Bricis, Andis Grasis   2001./2002.māc.g. Klases audzinātāja sk. Daina Masule Absolventi: Lana Paulauska, Elīna Maldere, Anna Zadvornaja, Liene Gricmane, Daila Briede, Evita Priede, Sintija Stūrmane, Andis Pareizs, Edgars Bricis, Mārtiņš Vismanis, Pēteris Birznieks
 2003    2004
2002./2003.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa   Absolventi: Tatjana Briede, Iveta Eglīte, Aiva Saulīte, Gunta Grīnberga, Sendi Audriņa, Amanda Volfa, Eva Mičule, Agnese Genava, Vita Žvirzdina, Irita Krauča, Liene   Melle. Edgars Bambulis, Normunds Pētersons, Nauris Narbots, Jānis Litkins, Elmārs Avots, Ingus Liparts, Artis Kaļinka, Viesturs Strautmanis   2003./2004.māc.g. Klases audzinātāja sk. Marita Levica Absolventi: Lāsma Plaude, Elīna Eglīte, Arnita Pareiza, Sigita Zvirbule, Ligita Benuša, Līga Zirne, Laima    Ķeblīte, Edgars Stūrmanis, Gunārs Taubers, Andris Zaļkalns, Mārtiņš Rimšāns, Uģis Ķuda, Jānis Uskāns Artūrs Ādamsons.
 2004.2005   2006 hfdgf 1
2004./2005.māc.g. Klases audzinātāja sk. Ildze Volfa Absolventi: Gundega Grase, Lāsma Upmane, Nora Kūna, Egita Šnipke, Daina Bloha, Anda Šerpa, Kaspars Bleidelis, Toms Stūrmanis, Renārs Bergs, Atis Bušants, Krišs Briedis, Aigars Urga, Ivars Sproģis, Viktors Benušs   2005./2006.māc.g. Klases audzinātāja sk. Rasa Bidiņa. Absolventi: Kristīne Ose, Linda Sproģe,  Dita Berga,    Madara Muciniece, Linda Pone, Iluta Uskāne, Krista Ādamsone, Ieva Brice, Rūta Zērvena, Austris   Kaļinka, Ivars Lavrinovičs, Alvis Briedis, Valdis Zirnis, Edgars Lakstīgala, Dzintars Braslauskis, Dainis Ilgauds, Kristaps    Ilgauds, Mareks Priede, Kristaps Eglīts, Matīss Plaudis, Ivars Neimets
 2006.2007    izlaidums 2008
2006./2007.māc.g. Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš . Absolventi: Gatis Polis, Edžus Briedis, Matīss Neilands, Kristaps Akopjans, Andrejs Zvirbulis, Edgars Rubenis, Arta Kaļinka, Laura Ose, Daiga Briede, Sandra Zīlīte, Gita Bebriša, Dagnija Rubene, Līksma Plaude, Arta Briede, Elvita Rakštīte, Krists Avots, Jānis Muižnieks, Gatis Bergs   2007./2008.māc.g. Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa. Absolventi: Mārtiņš Sproģis, Mārtiņš Juška, Edmunds Šerps, Signe Remese, Lauma Ilgaude, Sandra Pētersone, Zane Strautmane, Laila Zaļā, Eva Bambule
 11junijs 2009 5    2009.2010
2008./2009.māc.g. Klases audzinātāja sk. Daina Masule. Absolventi: Laura Eglīte, Lūcija Plaude, Elva Šnipke, Rasa Kūna, Anda Groskopa, Lāsma Ilgaude, Ziedīte Plaude, Karīna Vicinska, Elīna Berga, Vineta Taubere, Krista Berga, Alise Maldere, Ivars Vilemsons, Intars Prauliņš, Alnis Baltiņš, Krists Krauze, Kristaps Šilinksis, Arnolds Briedis, Emīls Plaudis, Andris Buls, Jānis Audriņš, Uģis Polis   2009./2010.māc.g. Klases audzinātāja sk. Lana Paulauska. Absolventi: Baiba Remese, Mairita Kipkēviča, Inese Šerpa, Kristīne Sproģe, Evita Šerpa, Inese Rubene, Sintija Šilinska, Martins Maags, Jānis Kaļinka, Kristaps Heniņš, Kaspars Vereskovs, Aivis Bruža, Didzis Veinbergs, Silvestrs Uskāns, Jānis Neimets, Guntis Zaļkalns
 2011    2011.2012
2010./2011.māc.g. Klases audzinātāja sk. Santa Prancāne. . Absolventi: Jānis Priede, Mārtiņš Grīnbergs, Romans Maags, Zanda Ādamsone, Renāte Zaļā, Lelde Pole, Emīls Priede, Raitis Segejevs   2011./2012.māc.g. Klases audzinātāji sk. Rasa Bidiņa, sk. Lauris Bergmanis. Absolventi: Jānis Tauberis, Rūdolfs Baumanis, Aiga Ozoliņa, Oskas Deaks, Nils Trokša, Aivis Pone, Elvis Audriņš, Kaspars Tauberis, Sandra Šerpa, Artis Osis, Elīna Rubene, Valdis Bruža, Reinis Veinbergs
2013    2014
2012./2013.māc.g. Klases audzinātāja sk. Daina Masule. Absolventi: Krists Ādamsons, Anete Baltiņa, Adrija Ligija Kūna, Andra Lagzdiņa, Lūcija Anna Lavrinoviča, Inesa Maaga, Aleksandrs Musatovs, Artjoms Puškarjovs, Viola Remese, Laura Šarkovska, Marta Uskāne, Kristīne Volfa, Viktors Zadvornijs.    2013./2014.māc.g. Klases audzinātāja sk. Lana Paulauska Uzule. Absolventi: Lelde Avota, Alvis Ādamsons, Dāvis Dāvids Bergs, Šeila Bleidele, Gints Krūmiņš, Andis Polis, Nauris Prauliņš, Ronalds Priednieks, Kristaps Šarabaiko, Monta Trokša, Dāvis Vilemsons, Jānis Volfs, Krista Zauerhagena.
 WhatsApp Image 2023 05 24 at 18.01.59    
2014./2015.māc.g. Klases audzinātāja sk. Ruta Muhitdinova. Absolventi: Līga Dambe, Karīna Elizabete Deaka, Daniels Gluškovs, Jānis Griestiņš, Renāte Krama, Sabīne Kristiāna Lapuķe, Ribeka Medvecka, Ģirts Šampiņš, Madars Ščipoks, Annija Žigareva.    2015./2016.māc.g. Klases audzinātāja sk. Lana Paulauska Uzule. Absolventi: Roberts Juška, Elvis Polis, Renāts Rimšāns, Krista Rudovica, Didzis Šarkovskis, Karīna Tolopilo.
 2017    33021998 1796167733777146 8714422531152412672 n

2016./2017.māc.g. Klases audzinātāja sk. Lāsma Purmale. Absolventi: Anete Marta Arāja, Kristaps Bisters, Bruno Žanis Bricis, Arkādijs Kulačkovskis, Ulla Litkina, Gundars Miķelbergs, Kristiāns Neilands, Lukrēcija Plaude, Elīna Veisa.

 

2017./2018.māc.g. Klases audzinātāja sk. Marita Bašlika. Absolventi:Samanta Brazdovska, Markuss Briedis, Elizabete Horste, Toms Daniels Jansons, Silvestrs Kulačkovskis, Žanete Lagzdiņa, Dāvids Maags, Edvards Markevics, Roberts Miķelbergs, Katrīna Neimeta, Roberts Šarabaiko, Laura Veisa, Raivis Vereskovs, Kristīne Vilmane, Daila Vlasova.

 IMG 5335    104578768 749886332422157 1785598260072985781 n
   2018./2019.māc.g. Klases audzinātāji sk. Rasa Dirvēna, sk. Lauris Bergmanis. Absolventi: Laura Ķirse, Nikola Eversone, Samanta Šerpa, Anita Mūrniece, Vineta Mūrniece, Ilze Bušmane, Megija Meldere, Māris Fomičevs, Jorens Alens Norkus, Renārs Beinarovičs, Kristiāns Ēķups, Niks Zambergs, Romāns Stankēvičs, Aleksandrs Apinis,  Sanija Gaube.   2019./2020.māc.g. Klases audzinātāja sk. Ruta Muhitdinova. Absolventi: Arvis Ķirsis, Daniela Nikola Saulīte, Rainers Jevgenijs Apinis, Kristians Paguda, Madars Krišs Baltiņš Sandis Kulačkovskis, Toms Ķempelis, Ieva Stepena.
     
 2021   2022
 2020./2021.māc.g. Klases audzinātāja sk Daiga Palude. . Absolventi: Arta Ruāna Ačilova, Samanta Fomičeva, Romija Kovača, Katrīna Krēsliņa, Paula Niedre, Evelīna Pareiza, Laura Vilmane, Artūrs Zambergs.     2021./2022.māc.g. Klases audzinātāji sk. Lana Paulauska Uzule, sk. Jānis Priede. Absolventi: Rihards Grauba, Atis Ķempelis, Igors Fomičevs, Nils Šampiņš, Keita Gabriela Saulīte, Megija Zimina, Evelīna Davidāne, Elīna Kaļinka, Viesturs Venediktovs, Toms Tolopilo, Kārlis Prauliņš, Ilze Lūka, Darja Pavļuka, Markuss Vīndedzis.
 Ekrānuzņēmums 2023 06 19 091639    
2022./2023.māc.g. Klases audzinātāja sk. Iveta Strautmane. Absolventi: Roberts Apinis, Daniels Kobals, Dāvis Grietnieks, Alise Zeiburliņa, Dmitrijs Knops, Andželika Krone, Ance Bergmane, Mārtiņš Brauhbārs.    

Uzdevumi hrizontal