Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

 

eka maza   Blīdenes pamatskola ir skola ar savu vēsturi un drošu skatu nākotnē, skola ar pieredzi un vēlēšanos izzināt jauno, un savā darbībā tā balstās humānās pedagoģijas teorijā, praksē un pieredzē.
Humānā pedagoģija ir sadarbības pedagoģija. Atšķirīgākā iezīme ir – bērns ir domubiedrs sevis paša audzināšanā, izglītošanā, veidošanā, līdztiesīgs pedagoģiskā procesa dalībnieks, atbildīgs par šo procesu un tā rezultātu, sadarbojas ar skolotāju, kas savukārt kļūst par bērna vecāko biedru, palīgu un atbalstu.
Skola, kuru par savu saukt izvēlas skolēni un skolotāji. Šajā mācību gadā mācās  skolēni un strādā 16 skolotāji. Tiek realizētas trīs izglītības programmas:

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Skola ir nozīmīga ar dalību Erasmus + projektos.

 

                Administrācijas pieņemšanas laiki

    Vārd, uzvārds  Amats Diena Laiks
 Lana Paulauska- Uzule Direktore

pirmdiena

trešdiena

piektdiena

12:00- 17:00

8:00-12:00

11.00-14.00

 Ruta Muhitdinova

direktora vietniece

izglītības jomā

 otrdiena

ceturtdiena

piektdiena

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-14:00

 

                                Pagarinātā grupa

 Skolotājs  Klase Diena Laiks
Gunta Reisa 3.klase Pirmdiena 13:20 - 15:30 
Regīna Deaka 2.klase  Otrdiena 13:20 - 15:30 
Iveta Muhitdinova  1.klase  Trešdiena 13:20 - 15:30 
 Rebeka Grante  Vizuālā māksla  Ceturtdiena 13:20 - 15:30 

moduli pasakumi

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal