Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

12 300x75

Skola ir iesaistījusies ESF projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2/16/I?001)

ss 300x88

microsoft bilde 300x107
Skola ir iesaistījusies šādā mācību projekta programmā.

Informācija par projektu Draugiem.lv lapās

Informācija par projektu angļu valodā

 PARAUGS1

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Brocēnu novadā.
Nr. 2011/0026/1DP/1.2.2.4.2/11/APJA/VJAA/049.

moduli pasakumi

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal